Subscribe

RSS Feed (xml)

Sunday, June 28, 2009

Lupakan Start Menu Gunakan Launchy


Perisian ini memudahkan anda melancarkan program dengan hanya menaip nama program tersebut, sekiranya anda ingin menggunakan word hanya taip "word" launchy akan memaparkan shortcut ke word. Anda tidak perlu pergi ke start>program files>microsoft office>word hanya perlu taip "word' di perisian ini. Cepat dan mudah..

Download Disini..

0 comments: