Subscribe

RSS Feed (xml)

Sunday, December 11, 2011

Jadual Persekolahan dan Cuti Sekolah 2012

Kumpulan A :
Jadual Persekolahan dan Cuti Sekolah Bagi 
Sekolah Sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu


Cuti Pertengahan Penggal 1 Bulan Mac
09.03.2012 - 17.03.2012 (9 Hari)
Cuti Pertengahan Tahun 2012 Bulan Mei dan Jun

25.05.2012 - 09.06.2012 (16 Hari)
Cuti Pertengahan Pengal 2 Bulas Ogos
17.08.2012 - 25.08.2012 (9 Hari)
Cuti Akhir Tahun 2012
09.11.2012 - 31.12.2012 (53 Hari)

Jadual Sesi Persekolahan 2012
03.01.2012 - 08.03.2012 (48 Hari)
18.03.2012 - 24.05.2012 (50 Hari)
10.06.2012 - 16.08.2012 (50 Hari)

26.08.2012 - 08.12.2012 (55 Hari)


Kumpulan B :
Jadual Persekolahan dan Cuti Sekolah Bagi Sekolah Sekolah di 
Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, pahang Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya.


Cuti Pertengahan Penggal 1 Bulan Mac
10.03.2012 - 18.03.2012 (9 Hari)
Cuti Pertengahan Tahun 2012 Bulan Mei dan Jun

26.05.2012 - 10.06.2012 (16 Hari)
Cuti Pertengahan Pengal 2 Bulas Ogos
18.08.2012 - 26.08.2012 (9 Hari)
Cuti Akhir Tahun 2012
10.11.2012 - 01.01.2013 (53 Hari)


Jadual Sesi Persekolahan 2012
04.01.2012 - 09.03.2012 (48 Hari)
19.03.2012 - 25.05.2012 (50 Hari)
11.06.2012 - 17.08.2012 (50 Hari)

27.08.2012 - 09.12.2012 (55 Hari)


0 comments: